Nieuwe regeling biedt beter toegang tot recht

Ambulancemedewerkers verzorgen het slachtoffer van een verkeersongeval voor transport naar een ziekenhuis.

Dankzij een nieuwe regeling is het sinds 1 januari van dit jaar voor meer mensen mogelijk om juridische hulp bij letselschade te krijgen. Letselschadeadvocaten hebben toestemming gekregen om te werken volgens de no cure, no pay-regeling, in de advocatuur ook wel ‘no win, no fee’ genoemd. Dankzij deze regeling wordt de toegang tot het recht aanzienlijk verbeterd.

Wie betrokken raakt bij een verkeersongeluk, slachtoffer is van een medische fout of bijvoorbeeld gewond raakt door een bedrijfsongeval, kan letselschade ondervinden. Ook tijdens het sporten of tijdens het klussen in en rondom het huis kan er letselschade ontstaan. Letselschade is de lichamelijke en/of de geestelijke schade die men ondervindt nadat men betrokken is geweest bij een ongeval of medische fout. Bij verkeersongevallen is het in veel gevallen vrij duidelijk. Stel, u komt in een kop-staartbotsing terecht. Als gevolg van deze botsing kunt u een whiplash oplopen en daardoor letselschade ondervinden.
Want door de whiplash bent u wellicht niet meer in staat om te werken, waardoor u inkomsten misloopt. Misschien kunt u vanwege de whiplash ook niet meer zelf uw huishouden organiseren en moet u huishoudelijke hulp inschakelen. Het kan ook zijn dat u kosten maakt omdat u verpleging nodig heeft of bepaalde klussen in huis niet meer zelf kunt doen.
Omdat dit allemaal ten gevolge van het ongeluk is, valt het onder letselschade. Als iemand anders schuldig is aan het ongeluk, kunt u de letselschade op die persoon verhalen. In vrijwel alle gevallen dekt de verzekering van de veroorzaker de schade.

Goed vastleggen
Wie er nog nooit mee te maken heeft gehad, zal misschien denken dat letselschadeclaims vooral in Amerika voorkomen. Maar ook in ons land heeft een slachtoffer in het geval van letselschade recht op schadevergoeding. Wanneer er geen twijfel bestaat over de aansprakelijkheid, is het vooral van belang om de letselschade goed vast te leggen. Het houdt soms niet op bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Misschien zullen medische klachten langer aanhouden en ook in de toekomst voor problemen zorgen. Bovendien kan het letsel er niet alleen oorzaak van zijn dat er niet meer gewerkt kan worden, maar heeft het ook gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken bij het slachtoffer. De geestelijke – immateriële schade – is vaak erg moeilijk vast te stellen. De meeste letselschadezaken duren daarom ook lang. Als het slachtoffer door het ongeval overlijdt, is er sprake van overlijdensschade bij de nabestaanden. Ook dit valt onder de letselschaderegeling. Het berekenen van de vergoedingen bij letselschadezaken, zeker ook als het om immateriële schade gaat, is niet eenvoudig.

Metselaar Simon van Eerden (29): ‘Regeling is mijn redding’

Hij zal de dag niet snel vergeten: het was mistig en het regende. Simon van Eerden was net een week ervoor door een uitzendbureau ingeschakeld om als metselaar aan de slag te gaan. Hij moest zijn werkzaamheden verrichten op de steiger, maar er was geen valbescherming aanwezig. Door een misstap viel hij maar liefst 4 meter naar beneden.

Het gevolg: flink rugletsel, waardoor het onmogelijk was om te werken. “Omdat ik geen valbescherming had gekregen van de werkgever, kon ik hem aansprakelijk stellen. Maar het bouwbedrijf waarvoor ik aan het werk was, ging failliet en was bovendien niet goed verzekerd. Ook het uitzendbureau had geen goede verzekering en de hoofdaannemer betwistte de aansprakelijkheid. Ik had echt juridische hulp nodig, omdat ik van het kastje naar de muur werd gestuurd. Ondertussen zat ik wel gewoon thuis, zonder inkomen. Omdat het salaris van mijn vriendin te hoog is, kwam ik niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. En omdat ik fors alimentatie moet betalen, kon ik het zelf niet opbrengen. Dankzij de nieuwe regeling kan mijn letselschadeadvocaat toch voor me aan de slag. Dat is mijn redding, want ik zou anders echt in financiële nood komen.”

Zo werkt de regeling
Bij de no win, no fee-regeling hoeft u geen rekening aan uw letselschadeadvocaat te betalen wanneer u de zaak verliest. Als u wint, mag de letselschadeadvocaat het uurtarief verhogen. Hier is door de overheid wel een maximum aan gesteld. Zo mag er nooit meer dan 25 procent van de opbrengst van de zaak in rekening worden gebracht.Elke no cure, no pay-zaak moet worden aangemeld bij de lokale Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten. Zo wordt er altijd goed toezicht gehouden op de juiste toepassing en correcte uitvoering van de regeling.

Voor wie?
De nieuwe wettelijke regeling, die is ingesteld met een proefperiode van vijf jaar, geldt vooral voor mensen die tot nu toe buiten de boot vielen als het ging om juridische hulp bij letselschade. Wie geen rechtsbijstandsverzekering heeft of niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt en over te weinig inkomen of vermogen beschikt om zelf een advocaat te kunnen betalen, kan nu toch juridische hulp inschakelen van een erkende letselschadeadvocaat. Als vaststaat dat de tegenpartij aansprakelijk is, hoeft een zaak overigens niet op deze manier behandeld te worden. De tegenpartij moet dan namelijk ook de (advocaten) kosten die u maakt betalen. Het gaat vooral om zaken waarbij het minder of niet duidelijk is wie aansprakelijk is en waarbij gerechtelijke stappen moeten worden ondernomen.

Waarom een letselschadeadvocaat?
Voordat de no cure, no pay-regeling voor letselschade en overlijdensschade van kracht was, waren er veel letselschadebureaus die al enigszins op deze manier werkten. Helaas kwam het regelmatig voor dat zij niet alleen een percentage van de opbrengst bij hun cliënten in rekening brachten, maar ook kosten declareerden bij de tegenpartij. De Vereniging van Letselschadeadvocaten (de LSA) heeft hier met succes actie tegen gevoerd, maar het bleef voor de bureaus wel mogelijk om op basis van no cure, no pay te handelen. Door gebruik te maken van een erkende letselschadeadvocaat, die is aangesloten bij de LSA, bent u verzekerd van deskundige, juridische hulp en komt u niet voor financiële verrassingen te staan.

Meer informatie
Wilt u meer weten over letselschade of heeft u een letselschadeadvocaat nodig? Hét Juridisch Netwerk Nederland kan u verder helpen. Dit juridische kenniscentrum verzorgt via internet gratis informatie en geeft advies aan de consument over juridische zaken. Ook kan Hét Juridisch Netwerk Nederland u doorverwijzen naar een erkende letselschadeadvocaat.

Meer informatie:
uitnodiging.info
klantenservice 020-740 11 00